ALATI ZA PROCJENU

Zastupnici smo globalnih lidera u pružanju rješenja za procjenu potencijala zaposlenih, koje nude sveobuhvatan i detaljan pogled na brojne mogućnosti u domenu savremenog HR-a, od pronalaženja kadrova, upravljanja mobilnosti talenata do planiranja napredovanja.

Rešenja uključuju naučno zasnovane alate za procenu, on-line podršku i konsultanske usluge koje pomažu kompanijama da procjene, odaberu i razviju odgovarajući kadar za određene radne uloge.

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE

Ime Prezime

Kontakt

Kompanija

NAŠE REFERENCE