EDUKACIJA I RAZVOJ ZAPOSLENIH

Slijedeći tri vodeća principa: upotrebljivost, korisnost i praktičnost u mogućnosti smo da kreiramo treninge koji su u potpunosti usklađeni sa potrebama, misijom i vizijom sistema, sa ciljem poboljšanja razlicitih vještina i usmjeravanja ka lakšem postizanju planiranih poslovnih rezultata.

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE

Ime Prezime

Kontakt

Kompanija

NAŠE REFERENCE