PROJEKTI I KONFERENCIJE

Već duže od deset godina organizujemo sajmove koji uključuju najrazličitije segmente društva i konferencije koje spajaju vodeće svjetske eksperte u svojim oblastima.

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE

Ime Prezime

Kontakt

Kompanija

NAŠE REFERENCE