REGRUTACIJA, SELEKTICIJA I HEADHUNTING

Kao agencija specijalizovana za rad u oblasti ljudskih resursa, u mogućnosti smo da targetiramo i kontaktiramo kandidate za čije radne profile ocijenimo da se na osnovu kvalifikacija, dosadašnjeg radnog iskustva i referenci poklapaju sa zahtjevima predmetne pozicije.

Naš cilj je da pružimo usluge koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe i očekivanja naših klijenata i predstavimo kandidate koji ne samo da posjeduju potrebno obrazovanje i profesionalno iskustvo, već se i po svojoj ličnosti i stilu rada u potpunosti uklapaju u vašu organizaciju.

Metode selekcije koje koristimo:

  • Strukturisani intervju zasnovan na CEB SHL univerzalnim kompetencama
  • Provjera referenci
  • Provjera znanja engleskog jezika (pismena i usmena)
  • Analiza psihološkog profila
  • Testovi za analizu radnog profila za preporučene kandidate
  • FinxS Behavioural Analysis
  • CEB SHL Talent Assessment
ŽELIM DA SAZNAM VIŠE

Ime Prezime

Kontakt

Kompanija

NAŠE REFERENCE