Upravljanje konfliktima kroz PCM Model

Upravljanje konfliktima kroz PCM Model” je dvodnevni program kreiran sa ciljem da učesnicima pomogne u razvoju vještina neophodnih za konstruktivno riješavanje konflikata. Program je zasnovan na PCM (Process Communication Model®) metodologiji čije poznavanje će učesnicima omogućiti unaprijeđenje komunikacionih vještina sa različitim tipovima ličnosti, bolju identifikaciju potencijalnih problema u odnosima i lakše pronalaženje najboljih  načina za njihovo rješenje. Ono što odlikuje ovaj trening je velika interaktivnost, koja je važna kako bi učesnici mogli kroz lično iskustvo da isprobaju različite alate i rješenja koja dobijaju tokom treninga.

PCM (Process Communication Model®) daje pouzdan i validiran metod za otkrivanje i razumijevanje dubinske strukture ličnosti, uticaj životnih događaja na razvoj ličnosti i dinamike u komunikaciji. Zasnovan na nagrađivanom naučnom otkriću Dr Taibi Kahler-a, PCM se koristi i istražuje već trideset godina, iskusilo ga je preko milion ljudi, na pet kontinenata i pronašao je primjenu u razvoju liderstva, menadžmentu, prodaji, edukaciji, politici, religiji, medicini, roditeljstvu, i ličnim odnosima. NASA je PCM (Process Communication Model®) počela da primjenjuje u selekciji i obuci astronauta još 1978. godine. Danas model koriste direktori i menadžeri kompanija sa liste Fortune 500, političari, kao i poznati psiholozi.

Sredinom sedamdesetih godina, američki psiholog i univerzitetski profesor Dr Taibi Kahler je proučavajući komunikaciju, uočio da postoje određeni obrasci ponašanja koji su povezani sa pozitivnim i negativnim reakcijama. Takođe, prepoznao je čitav niz negativnih ponašanja koja su povezana sa stresnim situacijama. Taibi je zaključio da na osnovu onoga što naš sagovornik govori i kako se ponaša možemo da predvidimo njegove reakcije u različitim stresnim situacijama. Kasnije je istraživanjima utvrđeno da se svaki obrazac u govoru i ponašanju može povezati sa jednim od 6 tipova ličnosti kojima se bavi PCM.
Učešćem na treningu polaznici dobijaju:

 • Uvid u vrste i faze konflikata;
 • Prijedloge rješavanja konfliktnih situacija;
 • Uvid u dubinsku strukturu sopstvene ličnosti;
 • Alate za prepoznavanje dubinske strukture ličnosti svojih sagovornika;
 • Iskustvenu strategiju u predupređivanju ili rješavanju konflikta sa drugima, koju mogu koristiti
 • odmah nakon završenog treninga.

Program treninga sastoji se iz dve faze:

U ovoj fazi učesnici putem on-line upitnika
kreiraju individualizovani izvještaj baziran na
PCM metodologiji sa iscrpnim i preciznim
informacijama o dubinskoj strukturi svoje
ličnosti. Na osnovu kreiranog profila ličnosti
učesnici takođe stiču uvid u to koliko su ostali
tipovi ličnosti zastupljeni u njihovoj “zgradi
ličnosti”.  Izvještaj pokriva i sljedeće teme:

 • Jedinstvenu strukturu ličnosti;
 • Snage ličnosti;
 • Percepciju svjeta i sposobnost gledanja iz “drugog ugla”;
 • Preferencije u interakciji sa drugima;
 • Psihološke potrebe – motivaciju za lični i profesionalni uspjeh;
 • Jedinstvene obrasce stresa koji mogu da sabotiraju lični i profesionalni uspjeh;
 • Jedinstveni akcioni plan.

Kroz pažljivo osmišljeni teorijski dio i niz interaktivnih radionica, učesnici usvajaju ponuđene modele i alate za uspješno razriješenje konflikata i uvježbavaju njihovu primjenu u radu sa različitim tipovima ličnosti.
Teme koje se obrađuju na treningu:

 • Načini nastanka konflikata;
 • Različiti faktori koji mogu dovesti do konflikta;
 • Razumijevanje različitih načina reagovanja u konfliktnim situacijama u zavisnosti od strukture ličnosti osobe;
 • Osnovne karaktersike 6 tipova ličnosti po PCM-u (Thinker, Harmonizer, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel);
 • Osnovne psihološke potrebe svakog od tipova ličnosti;
 • Povezanost naših psiholoških potreba i ponašanja u konfliktnim situacijama;
 • Kako na vrijeme prepoznati konflikte i nesporazume u ranoj fazi njihovog nastanka;
 • Prepoznavanje i prevencija mogućeg konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti;
 • Prepoznavanje i rješavanje nastalog konflikta sa osobama koje imaju različitu strukturu ličnosti;
 • Ishodi konflikta kao rezultat različitih strategija;
 • Šta različite tipove ličnosti uvodi u stres?
 • Šta su driveri i kako da ih prepoznamo u problemskim situacijama?
 • Preporuke za razvoj i akcioni plan za prevenciju i razrješenje konflikata.

Saznajte više:

NAŠE REFERENCE