USTUPANJE ZAPOSLENIH

Našim angažovanjem vaša kompanija povećaće fleksibilnost svog poslovanja, fokusirati se na glavnu djelatnost kompanije i unaprijediti produktivnost ljudskih resursa.

NAŠA USLUGA OBUHVATA:

  • Pripremanje i potpisivanje ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova
  • Prijavu zaposlenog kod Poreske uprave nakon potpisanog ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova
  • Kolektivno osiguranje zaposlenih od svih povreda 24 časa kod ovlašcene osiguravajuće kuće
  • Praćenje trajanja ugovora o radu i po dobijenoj informaciji od Korisnika usluge produžavanje istih
  • Slanje ugovora o radu na adresu mjesta rada zaposlenih koji rade van Podgorice
  • Vršenje obračuna i isplata zarada
  • Sačinjavanje, po zahtjevu zaposlenog odnosno Korisnika usluge, potvrda, odluka, rješenja o korišcenju godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, i drugih potrebnih akata (u skladu sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom)
  • Ispunjavanje potrebne dokumentacije za banke po zahtjevu zaposlenog
  • Vođenje disciplinskog postupka po zahtjevu Korisnika usluge
  • Ogovornost za sve propisano Zakonom o radu i drugim pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast
ŽELIM DA SAZNAM VIŠE

Ime Prezime

Kontakt

Kompanija

NAŠE REFERENCE